V Col·loqui Internacional de l'Association Française des Catalanistes:
llengua, literatura i cultura

Els Països Catalans i la Bretanya: llengua, patrimoni i identitat

Equipe LiCoRN - Université de Bretagne-Sud
Association Française des Catalanistes
Lorient, 13-15 d'octubre de 2011

Français | Brezhoneg

Ampliació del termini fins al 25 de juny per a la presentació de propostes de comunicació!

 

Termini màxim de presentació de propostes de comunicació: 25 de juny de 2011

El Comitè organitzador es complau a convidar totes les persones interessades a presentar comunicacions al V Col·loqui Internacional de l'Association Française des Catalanistes sobre aspectes relacionats amb la llengua, literatura i cultura catalanes i, en concret, sobre els temes relacionats amb les cinc seccions de treball següents:

  1. Llengües perifèriques (català, bretó, gal·ló, etc.): plurilingüisme, llengües en contacte, marques transcòdiques.
  2. Difusió, creació i recreació de la matèria de Bretanya als Països Catalans: a tempradura de bretó.
  3. Didàctica de la llengua, la literatura i la cultura catalanes per a no-catalanoparlants.
  4. Predicació, hagiografia i llegenda entorn de Sant Vicenç Ferrer i altres sants i predicadors.
  5. Lexicografia catalana i estudis lingüístics: necessitats actuals i noves perspectives.

Aquests temes no n'exclouen d'altres. Aquelles comunicacions que siguin pertinents per al col·loqui, encara que no encaixin en cap de les seccions seran igualment revisades i considerades per a la seva presentació.


Llengües

Les llengües del col·loqui seran el català i el francès. També s’acceptaran altres llengües romàniques, tot i que no s’oferirà servei d’interpretació. Els resums es podran presentar en qualsevol de les llengües romàniques.


Propostes de comunicació

Les comunicacions disposaran de 20 minuts per a la presentació i aniran seguides de 10 minuts de debat. 

Les propostes de comunicació han de tenir una extensió màxima de 300 paraules (sense comptar la bibliografia).

Totes les propostes de comunicació seran avaluades per membres del Comitè científic format per experts segons les diferents seccions de treball del col·loqui. Durant el mes de juliol de 2011 es donaran a conèixer els resultats de l'avaluació a aquelles persones que figurin com a autores de la comunicació. Aquelles que rebin una avaluació positiva hauran de formalitzar la inscripció al V Col·loqui Internacional de l'Association Française des Catalanistes per tal de poder presentar-la. El Comitè organitzador serà qui estableixi després el programa.


Procediment

Les propostes de comunicació es faran arribar a l'organització de forma electrònica mitjançant l'aplicatiu EasyAbs, abans del 25 de juny de 2011, en un document adjunt en format MS-Word o RTF. Aquest document ha de contenir únicament el títol de la comunicació i la proposta que s'ha d'avaluar. No s'ha d'incloure cap referència als autors en aquest document adjunt.

Format del document adjunt:


Havent rebut l'arxiu i havent comprovat que tot és correcte, els autors rebran un missatge per confirmar la seva participació en el procés de selecció de propostes de comunicació.

Enviament de propostes


Publicació d'actes

Es preveu la publicació de les actes amb els textos de les conferències i les comunicacions.

Els autors de les comunicacions acceptades rebran les instruccions corresponents i una guia d'estil per a la preparació de la versió final de la comunicació que es publicarà a les actes del col·loqui.


Suport tècnic

Totes les sales on es duran a terme les sessions del V Col·loqui Internacional de l'Association Française des Catalanistes disposen d'un ordinador i d'un projector. En cas que necessiteu qualsevol altre aparell o suport tècnic, poseu-vos en contacte amb l'organització (afc-ubs@listes.univ-ubs.fr) el més aviat possible, i indiqueu quins són aquests requeriments tècnics.

 

Dates importants:

25 de juny de 2011: Final del termini per a enviar les propostes.
Juliol de 2011: Notificació d'acceptació de les propostes.
15 de juliol - 25 de setembre de 2011: Termini per a formalitzar la inscripció.
15 de novembre de 2011: Final del termini per a enviar les versions destinades a les actes.


Equipe LiCoRN  
Adreça de contacte: afc-ubs@listes.univ-ubs.fr  
Responsable lloc web: Araceli Alonso  
Data d'actualització: 11-09-2011